TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

City Hairteam Porvoo

Lundinkatu 16

06100 Porvoo

puh. 0400 919 190

cityhairteamporvoo@gmail.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yrityksen omistaja Camilla Aaltonen

puh. 0400 919 190

cityhairteamporvoo@gmail.com

REKISTERIN NIMI

City Hairteam Porvoo -verkkokauppa

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä.

Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä:

1. City Hairteam Porvoo -verkkokaupan rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen ja tilaustiedot.

2. City Hairteam Porvoo -verkkokaupan tietokanta sisältää kaiken verkkokaupassa olevan tiedon asiakkaasta. Rekisterinpitäjällä on pääsy tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan tilausten yhteydessä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan, mikäli verkkokauppa lopetetaan.

TIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tilaajan tietoja käsittelevät City Hairteam Porvoon verkkokauppaa hoitavat henkilöt. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ainoastaan yritysjärjestelyn yhteydessä, mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tilaajalla on oikeus osoittaa City Hairteam Porvoolle tietopyyntö sen ylläpitämiin henkilörekistereihin. Vapaamuotoisen tietopyynnön voi toimittaa osoitteeseen cityhairteamporvoo@gmail.com tai postitse City Hairteam Porvoo, Lundinkatu 16, 06100 Porvoo. Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan maksuttomasti kerran vuodessa.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.